TVRTKE

Hittner d.o.o. Pakračka ulica 10
HR - 43 000 Bjelovar Hrvatska
Tel. +385 43 244 111
Fax +385 43 244 229
E-mail: info@hittner.hr
Web: http://www.hittner.hr/
Specijalizirani smo za proizvodnju šumskih traktora - skiddera, malih poljoprivrednih traktora i priključaka i svih vrsta rezervnih dijelova.

KONTROL-BIRO
POSLOVNICA BJELOVAR
Petra Hektorovića 2, 43000 Bjelovar-Kontakt osoba: Stipe Šola, dipl.ing.sig., GSM: +385 (0)91 65 22 848
Tel: +385 (0)43 23 11 56 - Fax: +385 (0)43 23 11 56
Email: pc180@kontrolbiro.hr
Email: stipe.sola@kontrolbiro.hr
Zaštita na radu: Obavljanje poslova zaštite na radu, Obavljanje mjerenja i predviđanje buke
Zaštita od požara: Ispitivanje ispravnosti instalacija za gašenje i dojavu požara, Osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara, Ispitivanje vatrogasne penjačke užadi i osobne zaštitne opreme, Ispitivanje vatrodojavnih centrala, javljača požara, Ispravnost sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
Dizala:Ispitivanje sigurnosti dizala prema normi HRN EN ISO/TEC 17020:2005


MARINIĆ d.o.o.
Bjelovarska 31, 43212 Rovišće
tel. +385 43 / 878 470; mob. +385 98 / 9072 998
+385 91/ 5843 195; e-mail: marinic@marinic.hr
Žiro račun:2402006-1100500120
OIB:65044150863
Matični broj:2249618 http://www.marinic.hr/